0
محتویات سبد خرید
  • 25
  • 269 مرتبه
عنوان مورد نظر در این قسمت

عنوان مورد نظر در این قسمت

04 بهمن 1401

باتری خودرو دومین عضو سیستم برق خودرو می باشد. در سیستم برق خودرو بعد از اینکه برق توسط تولید کننده برق (دینام خودرو) تولید می شود. این برق تولید شده توسط باتری خودرو یا همان ذخیره کننده برق خودرو ذخیره می شود. اگر بخواهیم تاریخچه باتری و ذخیره کردن انرژی الکتریکی را بررسی کنیم. باید بگوییم که خمره هایی از زمان تمدن سومر در مصر یافت شده است. در نتیجه قدمت باتری ها به تمدن باستان بشری بر می گردد. از وظایف باتری خودرو ، تامین نیروی مورد نیاز استارت و فراهم کردن انرژی الکتریکی مورد نیاز خودرو زمانی که نیاز خودرو بیش از مقدار تولید شده توسط دینام است.

فایل های پیوست